Dnevne sobe

U savremenim stanovima prostori dnevnog boravka često imaju multifunkcionalnu ulogu. U njima se porodica okuplja, zabavlja, jednom rečju živi. Često dnevni boravak zahteva i prostor za rad. Baš zbog te funkcionalne kompleksnosti prostor dnevnog boravka treba dobro osmisliti.

Elegantne i moderne linije, kvalitetni materijali, ravnoteža formi, boja i rafiniranih detalja su elementi koji oplemenjuju dnevni boravak na najbolji mogući način, a sve to je sažeto u nasim komadima.